رستم رسولی

عشق بازی های کاغذیِ نیما با عالیه

عشق بازی های کاغذیِ نیما با عالیه

عشق بازی های کاغذیِ نیما با عالیه

چند وقت پیش در بساط یک دستفروش محترم و با ادب ، یک کتاب نظر مرا به شدت جلب کرد.
به اسم “نامه های نیما به همسرش ” .
اول اینکه حدس زدم که این کتاب هم به مانند برخی از نامه های اهل ادب سی چهل سال پیش توسط یک ناشر طماع چاپ و با اغراق هایی همراه شده باشد .
که بتواند چند نسخه ای از ان را بفروشد .
در هر صورت خم شدم کتاب را برداشتم.
علی رغم طراحی جلد بی روح کتاب ، اما برگه های شق و رقی داشت .
قیمتِ رو جلد را پرداخت کردم .
همینطور که به صورت اجمالی به کل صفحات انداختم .
کتاب بی مقدمه سراغ نامه ها با ذکر تاریخ و ساعت رفته بود .
شروع که کردم به خوندنش همان چند خط اول کافی بود که منو وارد دنیای احساسی نیما که با شعر پیوند خورده بکند.
به قدری از لحن کلام نیما در اول نامه که عالیه را مورد خطاب قرار میداد ، لذت بردم که قابل وصف نیست.
با این کلمات نامه هایش را شروع میکرد 👇
“به عالیه عزیزم ”
“مهربانم”
“به عزیزم عالیه”
“عالیه عزیزم ”
“عزیزم”
و من جایی که عالیه را تنها با اسم کوچکش صدا میزد “عالیه”
چیزی از درون به من میگفت که نیما وقتی او را به اسم صدا میزند ، عالیه از ذوق سرخ و سفید میشود .
نامه های نیما به عالیه جدا از اینکه میتواند سرمشقی برای تمام مردان و زنان در خطاب قرار دادن معشوق خود باشد .
در واقع نوشته ای است که در ان میتوانی بسیاری از آموزه های زندگی و تجارب را از زبان نیما بشنوی .
.
.
میبینید که نوشتن چقدر در ارتباط گیری شخصی ما تاثیر گذار است .
به طوری که نامه های روزانه ما زرای یک شخص خاص تا چه حد اعتبار ادبی دارد .
نیما یک شاعر بود
اما چون یک عاشق هم بود و احساساتش را مینوشت ، باعث شد که همه بدانند که یک شاعر خوب یک نویسنده خوبی هم هست
یا یک نقاش میتواند نویسنده خلاقی هم باشد

فرقی نمیکند که چکاره اید ، در درون همه ی ما یک نویسنده خوب وجود دارد که فقط هنوز ننوشته .

One thought on “عشق بازی های کاغذیِ نیما با عالیه

  1. Pingback: شباهت شعر با عشق و تفاوتها شباهت شعر با عشق و شباهت شعر با عشق و تفاوتها | رستم رسولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *