رستم رسولی

تمرینی برای بهتر حفظ کردن شعر

تمرینی برای بهتر حفظ کردن شعر

تمرینی برای بهتر حفظ کردن شعر

خب میخواییم یک روش خوب برای بهتر حفظ کردن شعر یاد بگیریم

چگونه شما شعر حفظ میکنید

 

 

یک از مشکلات بزرگی که من دارم این هست که نمیتوانم 

شعر را خوب حفظ کنم .همه روش ها را امتحان کردم دریغ از

کمی اثر که بر این ذهن سیال من اعمال شود.

تا اینکه کمی جستجو کردم ببینم در دوران مدرسه چطور درس هایم را جحفظ میکردم

صدقه سر معلم های جبارمان که خدا به همه آنها هر کجا که هستن تن سالم و جیپ پر پول بدهد

ما را بهسبب مشق ای زیادی که میداد درس را از بر میشدیم .

گریزی زدم به حافظ و به نیت حفظ کردن ناخن انداختم میان دیوان اش و یکی از غزل های را انتخاب کردم و به کمک قلم و کاغذ

میخواندم و مینوشتم .

یک بیت را ده بار نوشتم و خواندم  و رفتم سراغ بیت دیگر .دیگری را هم به ههمان صورت انجام دادم

بعد یک ساعت به خودم امدم که یک عزل از غزل های حافظ را حفظ کرده ام

آن روز از کیف سر از پا نمیشناختم و مدام شعر را با خودم زمزمه کردم .

نوشتن بهترین راه حقظ کردن مطالب است

البته که نوشتن اعجاز های زیادی دارد که اگر بخواهیم بحث را باز کنیم

ساعت ها  در موردش میتوان صحبت کرد

One thought on “تمرینی برای بهتر حفظ کردن شعر

  1. Pingback: روزی فقط دو بیت برای حفظ چگونه شعر را حفظ کنیم.روزی فقط دو بیت برای حفظ | رستم رسولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *