رستم رسولی

شباهت شعر با عشق و تفاوتها

شباهت شعر با عشق  و تفاوتها

شباهت شعر با عشق و تفاوتها

دو پدیده ای که بیشترین شباهت را به یکدیگر دارند

شباهت هایی که ما آن را ندیده گرفته ایم

 

همانطور که تا کنون تعریف واحدی از شعر در دسترس نیست 

در تعریف از عشق نیز نظر مشترکی از شعر وجود ندارد.

هنوز هم انسان به سبب غرور و وهم حبابی خود حاضر نیست که بپذیرد دنیا و پدیده ها از دید افراد به شکل های گو ناگون تفسیر میشود .

بی شک نمتوان از دیدگاه های دیگران در مورد شناخت از پدیده ها خرده گرفت 

ام در عوض یک کار مهم میتوانبم اانجام دهیم و آن هم این است که عقاید خود را 

به دیگران تحمیل نکنیم 

بهتر است میوه های گوناکونی را که ثمره کاشت افکار ماست را در سبد بگذاریم تا دیگرالن در صورت 

نیاز آن ها را انتخاب کنند.شاید این بهترین کار ممکن باشد.

و اما من چند تشابه جالب در شعر و عشق پیدا کرد ه ام که مختص این دو هستند و دیگر

در هیچ پدیده ای نمیتوان یافت .

همانطور که گفتم شعر تعریف مشترکی هموز به خود نگرفته است

برای مثال استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در حال حاضر از شاعران معاصر

هستند یک تعریف از شعر دارند و سمش قیس رازی که از شاعران

قرن هفتم میباشد تعریفی کاملا متفاوت از شاعران معاصر دارد.

در تعریف عشق نیز اوضاع به همین شکل است .

از فلاسفه تا عرفا و اندیشمندان هر یک تعریفی جداگانه و متفاوت از  

از عشق دارند . 

کسی مثل زکریزای رازی عشق را بربر با لذت مداند و و امیال جنسی را جزو لاینفک عشق میداند 

و میگوید در این پدیده انسان ها دائما در رنچ هستند.

یا یک تعریف بسیار عجیب دیگر را بخوانید:

ابومالک حضرمی، از شراهًْ خوارج (شاخه‌ای از پیروان مذهب خوارج) گفت: «افسون و دمدمه‌ای است و جز از رهگذر آمیزش و ازدواج طبایع و امتزاج دو شکل امکان‌پذیر نیست…»

میبینید که پیچیده گی بسیاری در این تعریف ها وجود دارد که برای استنباط از معنی کلمه عشق دچار مشکل میشویم

ام بیاییم برای استفاده این دو پدیده کمی به خودمان کمک کنیم

بیاییم عشق را ساده تعریف کنیم 

بیاییم شعر  را ساده تعریف کنیم

شعر از احساس نشات میگیرد ، عشق نیز خود احساس است 

شعر کلماتی است که از احساس بر می آید و این اهنگ احساس است که گرمی میبخشد به کلام 

 و عشق نیز احساس گرمی است که از لطیف ترین حالات انسان پدید می آید

این سخت گیری ها در تعاریف همیشه مشکل ساز بوده 

در شعر باعث شده کسانی که دوست دارند احساسات خود را 

در قالب کلمات بریزند ، دچار ترس از حمله های افرادی شود که سنگ آبروی شعر معاصر و شعر گهن را به سینه میزنند 

در تعاریف گوناگون از عشق نیز باعث شده که انسان ها عشق را به تمسخر بگیرند و از بروز آن خود داری کننند

 

و در اخر ترس از ننظر دیگران باعث میشود که ما از علایق خودمان بکلی دور شویم 

 منابع برای خواندن است ، تصمیم گیری و اجرای ان با توست.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *