رستم رسولی
ترس از بروز دادن احساسات

ترس از بروز دادن احساسات

موانع نوشتن چیست؟ چه چیزی باعپ میشود متنی یا شعری ننویسیم؟ اغلب ما برای فرار کردن از مسخره شدن دست به خیلی از کارهایی که فکر میکنیم در آن استعدادی داریم نمیزنیم فکر میکنیم که قراره متن ما شعر ما ذست نوشته ما به تمسخر گرفته شود.احساسات ما در بین…

روزی فقط دو بیت برای حفظ

روزی فقط دو بیت برای حفظ

چگونه شعر بخوانیم و چگونه آن را در گفتار و سخنرانی های خود استفاده کنیم . نیاز ما به شعر ها و نقل قول ها و مثال در گفتار روزمره

شباهت شعر با عشق  و تفاوتها

شباهت شعر با عشق و تفاوتها

شباهت شعر با عشق و تفاوتها
از شباهت ها و تفاوت ها ی شعر و عشق نوشته ام ، تعاریف بزرگان این حوزه و تعاریف دیگری که باعث سردر گمی انسان میشود ………

تمرینی برای بهتر حفظ کردن شعر

تمرینی برای بهتر حفظ کردن شعر

خب میخواییم یک روش خوب برای بهتر حفظ کردن شعر یاد بگیریم چگونه شما شعر حفظ میکنید     یک از مشکلات بزرگی که من دارم این هست که نمیتوانم  شعر را خوب حفظ کنم .همه روش ها را امتحان کردم دریغ از کمی اثر که بر این ذهن سیال…

کاری که شعر با انسان میکند

کاری که شعر با انسان میکند

از کاری که شعر با انسان ها میکند نوشته ام که این عنصر هنری چقدر قدرت دارد تا بتواند شگفتی خلق کند

کوچینگ به زبان ساده .از زبان سجاد سعیدنیا

کوچینگ به زبان ساده .از زبان سجاد سعیدنیا

مصاحبه با سجاد سعید نیا در مورد کوچینگ

چگونه از شعر نوشتن پول دربیاوریم

چگونه از شعر نوشتن پول دربیاوریم

 شعر درمان درد های بی درمان ، ما از شعر چه میخواهیم شاید نوشتن یک داستان به تو اندک پولی برساند ،اما شعر نان از کف ات خواهد ربود. در نوشتن اگر نان نیست ولی صفا هست در شعر اگر نان نیست ( عشق ، وفا ، صفا، فضیلت )…